Pohádkový pochod 2009


  Pohádkový pochod 2009

Pohádkový pochod 2009

   Léto uteklo v Dětském centru jako voda. Děti se cákaly v bazéncích, jezdily na výlety, co nejvíce byly venku, užívaly si letní pohody a dlouhých dnů. Všichni jsem byli rádi, že u nás vykonávali praxi studenti z různých fakult a i přes prázdniny k nám chodili dobrovolníci, nejvíce s Biskupského gymnázia v Hradci Králové. V počátku září se konal Pohádkový pochod, který celý zorganizovaly studentky Aneta Křivková a Karolína Vyhnálková. Této nevšední a krásné akce se zůčastnilo kromě našich dětí ještě 170 dětí z okolí a všichni včetně dospělých si odnášeli jen ty nejkrásnější dojmy. Děkujeme ! U nás také sportujeme. Konal se první Sportovní den ve Veské. Všichni jsme si užili legrace a někteří z nás získali rekordy v nevšedních disciplínách odměněné diplomy.

   Děkujeme všem, kteří se podíleli na příjemném a veselém odpoledni!

Pohádkový pochod 2009  
Divadelní představení 2009


Divadelní představení 2009

   Dne 23.6.2009 se v prostorách DC Veská konalo v rámci dobrovolnictví Pomáháme dětem divadelní přestavení "O pejskovi a kočičce". Představení se dětem, maminkám i sestřičkám moc líbilo, rovněž tak i odpoledne strávené s herci i dobrovolníky při ručních dílnách.
   Děkujeme všem, kteří se podíleli na příjemném a veselém odpoledni!

Ozdravný pobyt v Kolesách 2009

   Byli jsme týden od 15.6. 2009 na ozdravném pobytu v Kolesách a moc se nám tam všem dobře dařilo.
Koncert žáků ZUŠ Holice 2009 Koncert žáků ZUŠ Holice 2009

  Dne 29.5. 2009 byl v Dětském centru ve Veské koncert žáků ZUŠ Holice pod vedením pana učitele Doskočila. Akce se velmi vydařila. Spokojenost zářila jak z očí dětských posluchačů tak i z očí rodičů vystupujících. Prožili jsme spolu pěkné odpoledne plné hudby a zpěvu. Děkujeme všem vystupujícím a panu učiteli Doskočilovi za zorganizování a hladký průběh koncertu.   


Dětský den 2009 Dětský den 2009
Dětský den 2009 Dětský den 2009

   Dětský den 5.6. 2009 se v DC Veská velmi vydařil  Den otevřených dveří 2009

Den otevřených dveří 2009 Den otevřených dveří 2009

V posledních dubnových dnech se v Dětském centru ve Veské konaly ji tradiční Dny otevřených dveří. Během dvou dnů jsme přivítali přes 200 návštěvníků, kteří byli seznámeni s nabízenými službami a aktivitami pro děti i jejich rodiče i běžným chodem zařízení. Setkali jsme se také s bývalými zaměstnanci a rádi jsme zavzpomínali na společné chvíle pracovní i mimopracovní. V závěru Dnů otevřených dveří jsme společně se zahrádkáři a panem starostou z Dašic zasadili ozdobnou japonskou vrbu, která nám bude tuto akci připomínat i v dalším období.


Čarodějnice v DC Veská

Malé čarodějky 2009

Velikonoční hraní v DC Veská
velikonoce2009.jpg, 100 kB velikonoce2009.jpg, 100 kB
velikonoce2009.jpg, 100 kB


Proběhlo... :) 26.3. 2009 - batikování 8.4. 2009 Hledání zajíčka v zahradě Akce se konaly v Dětském centru a moc se líbily!


Veselé odpoledne v DC Veská

25. února 2009 v odpoledních hodinách byl karneval - rej masek, který se nesl v duchu veselí, soutěží, tance. Měli jsme se hezky a alespoň na chvilku jsme pozapoměli na denní starosti.

karneval2009.jpg, 100 kB
Maškarní ples
Dne 25.2. 2009 od 14.30 se bude konat v Dětském centru ve Veské Maškarní ples! Zveme všechny děti z okolí včetně rodičů, zaměstnance i známé na zábavné odpoledne při hudbě k tanci i poslechu. Masky jsou obzvlášť vítané! Pohoštění je zajištěno.

Těšíme se na Vás!
kolektiv zaměstnanců DC Veská

Program výchovných akcí v Dětském centru ve Veské v roce 2009
 • Leden zpívánky - HPH
 • Únor karneval
 • Březen ruční dílna - batikování, zdobení triček
 • Duben "Hledání zajíčka", pálení čarodějnic
 • Květen divadlo - pan Novozámský, školka v přírodě
 • Červen Dětský den
 • Červenec výlet do ZOO do Dvora Králové nad Labem
  ruční dílna - práce s hlínou
 • Srpen ruční dílna - malování na kameny stavby z písku
 • Září sportovní odpoledne v zahradě zařízení
 • Říjen pouštění draků ruční dílna - vyrábíme z listí, kaštanů,
  žaludů
 • Listopad vánoční floristika , píšeme Ježíškovi
 • Prosinec Mikulášská nadílka pečeme vánoční pečivo, perníčky Zpívání u vánočního stromu
Garantem akcí, které jsou pro děti nejen ze zařízení, je výchovná sestra paní Ilona Křivková. Zveme všechny mezi nás!

MUDr. Drahomíra Peřinová,
ředitelka DC Veská


Firemní dobrovolnictví
DC Veská spolupracuje s Fórem dárců ve Štěpánské ulici v Praze. V rámci spolupráce do našeho zařízení přicházejí zaměstnanci různých firem, aby v rámci dobrovolnického dne odpracovali dobrovolnicky určitý počet hodin bez nároku na finanční ohodnocení, prostě jen tak, pro dobrý pocit. Dne 20.6.2008 proběhl v DC Veská "Orange day" v rámci dobrovolnického dne GSK. Dobrovolníci z této firmy nám pomohli přichystat ubytovnu pro praktikantky a zdravotní sestřičky, které v DC potřebují přespat. Dále nám pomohli při úklidu zahrady v areálu a v neposlední řadě svůj čas i svou náruč věnovali našim dětem, pro které je osobní kontakt velmi důležitý.

DEN DĚTÍ V DĚTSKÉM CENTRU VESKÁ
V pátek 6.6.2008 se koná od 15,00 hodin oslava Dne dětí v Dětském centru Veská. Na programu je odpoledne plné her a soutěží pro děti. Děti se mohou těšit na pohádky loutkového divadélka pana Junga, prohlídku vojenské techniky a opékání vuřtů. Občerstvení a sladkosti jsou zajištěny. Všichni naši příznivci a hlavně děti jsou srdečně zváni.

O Dnech otevřených dveří
Ve dnech 28. – 30.dubna 2008 proběhly v našem Dětském centru Dny otevřených dveří. Během těchto dní navštívilo naše zařízení cca 220 lidí z řad odborné i široké veřejnosti, přivítali jsme bývalé zaměstnance, naše sousedy z vesnice, ale také kolegy z jiných zařízení, sponzory, politiky a další milé přátele. Po celé tři dny nám přálo i počasí – bylo slunečno, teplo. Nejstarší návštěvnicí byla paní ze Sezemic, která v našem zařízení (tehdy ve Zdravotnické osadě) pobývala v roce 1938 jako osmiletá dívenka. Její vzpomínky byly velmi působivé. Přinesla s sebou na ukázku průkaz a kartičku, které si celou tu dobu schovávala na památku. Samozřejmě i v těchto dnech běžel provoz na odděleních a v rodinných buňkách jako v jiné všední dny – tzn., že prohlídky návštěvníků probíhaly za plného provozu. Byli jsme potěšeni takovým velkým zájmem o dění v našem centru a děkujeme všem, kteří přišli i za četné dary pro děti. Jejich zájem o dění v zařízení nám pomáhá a inspiruje nás ke zkvalitnění a rozšíření péče o děti, které potřebují naši pomoc.

Poděkování:
V letošním roce jsme dostali opakovanou nabídku v rámci Firemního dobrovolnictví tentokrát od ČESKÉ SPOŘITELNY. Za tuto nabídku pomoci našemu zařízení jsme byli vděčni a rádi jsme ji přijali. Od letošního jara pracovníci ČS u nás ve Veské byli již opakovaně a vždy za nimi zůstala viditelná pomoc. Pracují na zahradě, ale také pomáhají s péčí o děti a podílí se na úpravách interiéru. Naposledy zde byli 8.dubna 2008, kdy dobrovolníci hrabali listí na zahradě a pomáhali nám i při jarní výzdobě zařízení. Děkujeme všem dobrovolníkům z ČESKÉ SPOŘITELNY za nezištnou pomoc a těšíme se na jejich návštěvu ve Veské u Pardubic.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Dětském centru
Děti a zaměstnanci Dětského centra Veská
Vás zvou na
Dny otevřených dveří
28. - 30. dubna 2008 vždy od 9,00 hodin
 • určeno pro širokou i odbornou veřejnost
 • prohlídka zařízení
 • ukázky léčebných i výchovných metod


Návštěva VÚ 2395 z Pardubic v Dětském centru
    3.dubna 2008 navštívil Dětské centrum ve Veské 141. zásobovací prapor VÚ 2935 z Pardubic. Vojáci donesli jako dárek pro děti domácí zdravotní obuv, ze které měly děti velkou radost. I my zaměstnanci DC Veská jsme návštěvou velmi potěšeni, neboť jsme se přesvědčili, že jim není lhostejný osud dětí, které vyrůstají část svého života bez rodiny a snaží se jim udělat radost jak návštěvou tak i věcnými dárky.
Děkujeme a těšíme se na další návštěvu!
arm9538 arm9539 arm9549.jpg
arm9553.jpg arm9555.jpg arm9562.jpg
armp9563.jpg armp9557.jpg armp9560.jpg

Ozdravný pobyt na horách
26. - 31.1.2008 se naše nejstarší děti spolu s tetami mohly vydovádět na sněhu, a to v Deštné v Orlických horách, kde byly na školce v přírodě. Každý den jsme sáňkovaly, stavěly sněhuláky, koulovaly se a ti odvážnější zkusily i lyžování. Ubytováni jsme byly v chatě Deštná, kde to opravdu bylo skvělé. Výborně nám vařili a tak jsme ochutnaly i jídla, která nám "doma" běžně nepřipravují - jako hranolky, steak, poháry,...Spaly jsme na pokojích s tetami, hrály jsme různé hry, karty a měly jsme i discotéku. Všem se nám na horách moc líbilo a nikomu se nechtělo domů. Už se moc těšíme na další, tentokrát letní školku v přírodě.
Deštné Deštné Deštné
Deštné Deštné

Karneval
Ve středu 27.2.2008 jsme jako již tradičně, uspořádali v Dětském centru karneval. Sešlo se nás opravdu hodně - děti i tety se na celé odpoledně proměnily v princezny, klauny, čerta, motýla Emanuela, čarodějnici, fotbalistu, králíčka, námořníka a další pohádkové postavičky. Tety nám připravily nejrůznější soutěže a hlavně spoustu dobrot. Všichni jsme soutěžily, tančily, mlsaly a prostě si to užívaly. Celé odpoledně se moc vydařilo.
Karneval Karneval Karneval
Karneval

Sluníčko a azylové centrum Trojlístek
V průběhu měsíce ledna 2008 se nám podařilo otevřít další, v pořadí již druhou rodinnou buňku - Sluníčko, která do své rodinné náruče přijala dalších 5 dětí. Mají zde v rámci prozatím možných dostupných podmínek k dispozici vše základní , stejně jako ostatní děti v běžných rodinách. Tety, které zde s nimi žijí , postupně děti seznamují s běžných chodem domácnosti jako je vaření, uklízení nebo praní prádla. Děti jsou ochotné vždy pomoci a rády se učí nové věci. Tato forma péče zároveň napomáhá jejich rozvoji a vývoji v ustáleném intimnějším prostředí, učí se navázat kontakt jednak mezi sebou , ale také k blízkým osobám a vytvářejí si tak citové vazby, které jsou nezbytnou součástí vývoje každého dítěte v ranném věku a mají velký význam pro jeho další rozvoj do budoucna.
Azylové centrum Trojlístek 1 Azylové centrum Trojlístek 2 Azylové centrum Trojlístek 3
Azylové centrum Trojlístek 4 Azylové centrum Trojlístek 5 Hlavní budova - hala 6
Sluníčko 7 Sluníčko 8 Sluníčko 9
Sluníčko 10