Jak pracujeme?

Snažíme se vytvořit prostředí důvěry, v kterém se snažíme všemi
dostupnými metodami zmírnit či odstranit problém či hendikep dítěte.

  • léčebná péče - léčba akutních i chronických obtíží dle nejnovějších poznatků s kombinací následných metodik
  • rehabilitační péče - reflexní metodika dle prof. Vojty, pasivní cvičení dle Bobatta, cvičení s míči ve vodním bazénu, polohování, využití bioptronové lampy
  • sociální péče - zajištění kontaktu s příslušnými úřady, soudy či zajištění potřebných dokladů . Pomoc dětem jejichž vývoj je ohrožen v důsledku rizik , pomoc rodině najít stabilitu, doprovod při závažných rozhodnutích
  • psychologická péče- vyšetření, pojmenování problému a následný plán
  • výchovná péče - určení psychomotorické úrovně, doporučení postupů dle individualit dítěte, určení výchovného plánu
  • senzomotorická stimulace - ve specifické místnosti se zrakovými a sluchovými podněty k rozvinutí smyslů dítěte